LUCHTFILTERBOXEN

Toegepast als aanzuig- en uitblaasunit ten behoeve van het zuiveren van verontreinigd lucht.

Bijvoorbeeld: aan- en afvoerlucht, recirculatielucht, werkplaatsen, keukengeuren, benzine- en dieseldampen,
oplosmiddelen, dierlijke (stal) geuren, afval- en rioolgeuren, overige synthetische / organische luchtverontreinigingen.

m4.gif (26798 bytes)

Aan de bovenzijde zijn bussen aangebracht waar op de luchtfilters aangesloten kunnen worden.
Een centrifugaal ventilator brengt de luchtstroom op gang.

Als luchtfilter kan de  aktiefkool cylinder 400 m3  worden toegepast.